15. Mar

Most read

Horná tretina životopisu rozhoduje

Personalista má na váš životopis len niekoľko minút a preto mu treba dať všetky nevyhnutné informácie, aby vedel rýchlo posúdiť, či ste vhodným kandidátom na danú pozíciu. Ak váš životopis nemá vhodnú štruktúru z obsahovej stránky, môže prehliadnuť veľa dôležitých informácií.

Read more