Lenka Stanovská

Senior Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Lenka Stanovská naposledy zastávala pozíciu hlavnej účtovníčky pre úsek finančných služieb v centre zdielaných služieb (SSC) a zodpovedala za nasledovné činnosti:

  • vedenie celkovej účtovnej agendy pre špecifickú krajinu
  • riadenie tvorby všetkých finančných výkazov
  • riadenie všetkých aktivít spojených s uzávierkami a reportingom finančných údajov

Pracovné skúsenosti v KPMG

Lenka Stanovská sa pripojila ku KPMG v roku 2011. Bola súčasťou skupiny finančných služieb a participovala najmä na auditoch bánk a finančných inštitúcií.

Bohaté skúsenosti má aj so SOX auditom v automobilovom priemysle a tiež s finančnými auditmi pre komerčné spoločnosti.

Relevantné skúsenosti :

  • kontrola kvality finančných údajov v bankovom sektore
  • kontrola bankových záruk (collaterals) v kooperácii s KPMG pobočkou v Rakúsku podľa požiadaviek ECB

Vzdelanie

  • Študent ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • Technická univerzita v Košiciach, inžiniersky titul z ekonómie

 

Cudzie jazyky

  • Anglický jazyk – profesionálne
  • Slovenský jazyk – materinský

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia