Ľubomír Jalč

Senior Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Posledných 11 mesiacov pracoval Ľubomír Jalč ako reportingový špecialista pre švajčiarsku zaisťovaciu spoločnosť. V rámci svojich kompetencii mal na zodpovednosti:

 • úzavierku na štvrťročnej báze pre investičné a finančné spoločnosti patriace zaisťovni
 • štvrťročný reporting skupine v rámci US GAAP a podľa účtovných pravidiel skupiny
 • interné valuačné metódy (EVM) zahŕňajúce analýzy právnych entít, príprava reportingu a prezentácie manažmentu
 • prípravu podkladov a koordinácia s internými & externými auditórmi

V minulosti pracoval 10 mesiacov vo švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti, kde zastával pozíciu biznis & planning analytika. V rámci svojich kompetencii mal na zodpovednosti:

 • podpora pre prevádzkových manažérov (oblasti derma, aphtha, kardio a zásobovanie)
 • podpora pre CFO pre rôzne typy biznis analýz a výdavkov (marketingové a obchodné)
 • reporting pre skupinu v zahraničí

Pracovné skúsenosti v KPMG

Ľubomír Jalč pracuje pre KPMG od roku 2010. Začínal v auditnom tíme, ktorý participoval na rôznych finančných auditoch v sektoroch automotive, poľnohospodárstvo, farmácia, transport, maloobchod, FMCG a energetika.

Relavantné skúsenosti :

 • auditné skúsenosti na komplexných projektoch
 • vedenie tímu auditórov počas zákaziek (do 5 členov)
 • zabezpečenie súladu výkazov s účtovnými predpismi
 • zodpovednosť za auditovanie firiem v Top 500 Slovensko
 • konzultácie v rámci IFRS a slovenských účtovných predpisov (Slovak GSSP)
 • audity európskych štrukturálnych fondov

Vzdelanie

 • Člen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, inžiniersky titul v odbore audit a účtovníctvo

 

Cudzie jazyky

 • Anglický jazyk – profesionálne
 • Nemecký jazyk – pokročilý
 • Slovenský jazyk – materinský

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia