Lukáš Mikuš

Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Lukáš Mikuš pracoval v rámci KPMG Talent Solutions pre medzinárodného poskytovateľa logistických riešení.

Pomáhal rumunskému a slovenskému tímu dokončiť komplexné zosúladenie a prevod účtovných procesov zo slovenského centra zdieľaných služieb do rumunského, pričom počas dvoch mesiacov bol zodpovedný za poskytovanie prekladov, bol nápomocný pri osvojovaní si procesov a tiež koordinoval všetky kľúčové stretnutia a školenia so všetkými finančnými oddeleniami (AP, AR, GL).

Mikuš sa tiež zúčastnil dvoch projektov v švajčiarskom centre zdieľaných služieb sídliacom v Bratislave, kde bol súčasťou:

 • Oddelenia pre priame dane, kde mal na zodpovednosti kvartálne vykazovanie.
 • Oddelenia globálnych nepriamych daní, kde zastával pozíciu kontrolóra DPH.
 • Príprava daňového priznania k DPH pre Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo spolu s dodatkovými vyhláseniami a ďalšími správami špecifickými pre jednotlivé krajiny.
 • Kontakt s technickým personálom pre DPH s cieľom preskúmať oblasti potenciálnych úspor DPH.
 • Podporu projektu finančnej transformácie a automatizácie skupiny.

Pracovné skúsenosti v KPMG

Lukáš Mikuš sa zamestnal v KPMG v roku 2016. Tri roky pôsobil na oddelení auditu so zameraním na sektory IT, automobilový priemysel a maloobchod.

Bol súčasťou audítorského tímu, v ktorom pravidelne zodpovedal za používanie SAP na prípravu správ a údajov na testovanie vzoriek, databáz pre analytické postupy, posudzovania efektívnosti kontroly a prípravy finančných vyhlásenia.

Súčasťou jeho práce bola tiež príprava správ o finančnej a prevádzkovej analýze finančného riadenia.

Mikušov technologický background zahŕňa aktívne ovládanie SAP vo finančnom účtovníctve, kontrolingu a moduloch na riadenie materiálov, ako aj aktívne ovládanie ORACLE na účely výkazníctva so zodpovednosťou za údržbu a vkladanie údajov.

Vzdelanie

 • Študent Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA – v súčastnosti 9 úspešne ukončených skúšok)
 • Inžiniersky titul, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Jazyky

 • Anglický jazyk – profesionálne
 • Poľský jazyk – profesionálne
 • Český jazyk – profesionálne
 • Slovenský jazyk – materinský

Silné stránky

 • Audit
 • SAP
 • Controlling
 • Finančné analýzy & reporting
 • Oracle
 • Projektový manažment

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia