Silvia Jurišinová

Senior Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Silvia Jurišinová pracovala naposledy pre automobilovú spoločnosť, kde ako konzultantka pomáhala finančným manažérom na dennej báze pripravovať reporty a sumarizačné údaje pre výrobu, obchod a zásobovanie.


Súčasťou reportov pre manažérov bola analýza odychýlky variancie k mesačnému rozpočtu, forecastu a ročnému rozpočtu.

Taktiež pomáhala s podpornými údajmi pre uzávierky (akruály, zásobovanie a pod.), tvorbu cash flow predikcií, monitorovanie výrobných plánov (práca, materiál a pod.), kontrola výrobných jednotiek a reporting.

Daná pracovná pozícia si vyžadovala každodennú prítomnosť na manažérskych stretnutiach.

Pracovné skúsenosti v KPMG

Silvia Jurišinová je finančná profesionálka s viac ako osemročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu, účtovníctva, auditu a hlbokou znalosťou slovenských účtovných a daňových zákonov a tiež IFRS a ISA.

Od roku 2011, kedy prišla do KPMG, participovala na mnohých auditoch pre komerčné spoločnosti (v súlade so slovenským GAAP a IFRS)

V auguste 2015 bola preložená do jednej z najväčších výrobných spoločností v Európe. Počas transferu zodpovedala za mesačné uzávierky, reporting pre CFO a výkazníctvo pre centrálu v Nemecku. Spracovávala dátové konsolidácie podľa štandardov IFRS a pre účely interného a externého auditu.

Relaventné skúsenosti :

  • audity pre komerčné spoločnosti a štatutárne audity
  • konsolidovanie finančných závierok v súlade s IFRS
  • revízie reportov a konsolidácií skupín
  • príprava auditných reportov a finančných výkazov

Vzdelanie

  • Člen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, inžiniersky titul v odbore audit a účtovníctvo

 

Cudzie jazyky

  • Anglický jazyk – profesionálne
  • Nemecký – pokročilý
  • Slovenský jazyk – materinský

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia