Vladimír Kundrák

Senior Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Vladimír Kundrák naposledy pracoval ako konzultant pre švajčiarsku zaisťovaciu spoločnosť, kde zodpovedal za dátovú migráciu projektu pri zmene ERP systému (z BIS na Oracle). V rámci svojich kompetencii mal na starosti mapovanie ERP systému a tvorbu prepojenia medzi systémami s dátovými procesmi.

V minulosti bol pridelený na projekt v medzinárodnom servisnom centre služieb v Bratislave (SSC) na kontrolu a schvaľovanie mesačných rekonciliácií. Medzi jeho kompetencie patrila kontrola účtov a overovanie presnosti údajov, asistencia pri uzatváraní a potvrdzovaní rekonciliácií v pridelenom systéme, podpora a konzultácie pre účtovné prípady, finančné analýzy a reporting.

Pracovné skúsenosti v KPMG

Vladimír Kundrák prišiel do KPMG v roku 2010. Počas tohto obdobia pracoval ako tím líder a neskôr ako projektový manažér pre finančné audity v bankovníctve, finančných inštitúciách a komerčných spoločnostiach.

Bol súčasťou tímu, ktorý vykonával kontrolu kvality nariadenú ECB v najvýznamnejších slovenských bankách.

Relaventné skúsenosti :

  • vykonávanie auditov bánk, finančných inštitúcií a komerčných spoločností
  • finančné audity projektov financovaných z EÚ operačných programov z Ministerstva Financií Slovenskej Republiky
  • implementácia IFRS 9 v najvýznamnejších slovenských bankách (SPPI testy)
  • projekt dátovej migrácie pre švajčiarsku zaisťovaciu spoločnosť
  • riadenie auditného tímu a pridelovanie audítorov na projekty

Vzdelanie

  • Člen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, odbor finančný manažment a bankovníctvo

 

Cudzie jazyky

  • Anglický jazyk – profesionálne
  • Nemecký jazyk – pokročilý
  • Slovenský jazyk – materinský

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia