Zuzana Kollárová

Senior Konzultant KPMG na Slovensku

Pracovné skúsenosti s Talent Solutions

Zuzana Kollárová spolupracovala pol roka s CEE KPMG tímom na projekte GDPR, v rámci ktorého mapovala všetky toky osobných údajov a tvorila procesné mapy pre TESCO ako vedúca tímu pre slovenskú pobočku TESCO. Výsledkom bola identifikácia 60 rôznych procesov pre klienta.

Od októbra 2018 je tiež súčasťou tranzitného tímu pre jedno z najväčších centier zdieľaných služieb na Slovensku. Úloha spočíva v preberaní účtovných procesov od indického účtovného tímu a následná implementácia týchto procesov a know-how v novovytvorenom slovenskom oddelení pobočky.

Pracovné skúsenosti

Zuzana Kollárová je finančná profesionálka, ktorá sa pripojila do KPMG v roku 2012. Počas prvých 4 rokov pôsobila ako podpora auditu pre komerčné spoločnosti, kde získala výborný základ práce s účtovníctvom.


V súčasnosti je podporou slovenského účtovného tímu, kde pod jej kompetencie spadá kontrola účtovníctva a riešenie ad-hoc problémov, ktoré sa vyskytujú pri tranzite účtovníctva.

Relaventné skúsenosti :

  • skúsenosti z oblasti manažérskeho poradenstva, prieskum trhu a štúdia uskutočniteľnosti Národného futbalového štadióna (rok 2015)
  • štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Národný Systém Kvality v oblasti turizmus (rok 2015), analýzy a vyhodnotenia kvality systémov na Slovesnku
  • participácia na finančných auditoch (IFRS a štatutárne) pre komerčné spoločnosti operujúce na slovenskom trhu
  • finančné audity pre automobilové spoločnosti a iné komerčné firmy

Vzdelanie

  • Študent ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, magisterský titul v odbore manažment cestovného ruchu

 

Cudzie jazyky

  • Anglický jazyk – profesionálne
  • Slovenský jazyk – materinský

Kontaktovať

Napíšte nám

* Povinné polia