CFS manažér

Hľadáme šikovného kandidáta na pozíciu CFS manažér pre klienta, ktorým je globálna spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle so sídlo v Bratislave.

Plat

Základná hrubá mesačná mzda od 3 500 EUR podľa skúseností kandidáta

Miesto

Bratislava

Jazyk

Anglický

CFS manažér bude zodpovedný za dodržiavanie štatutárnych činností, vrátane koordinácie s podnikateľskými činnosťami. Má celkovú zodpovednosť za prípravu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, a sledovanie celkového súladu s firemnými účtovnými princípmi a postupmi spoločnosti a lehotami pre právnické osoby v regióne východnej Európy, vrátane štatutárneho reportingu týkajúceho sa priamych a nepriamych daní. Pôsobí ako koordinátor a kontaktná osoba s externými audítormi vrámci regionálnych záväzkov.
V prípade záujmu vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Viac informácií v pdf dokumente >