Finančný riaditeľ CFO

KPMG Talent Solutions hľadá kandidáta na pozíciu CFO pre klienta, ktorým je investičná spoločnosť na Slovensku so sídlom v Bratislave.

Spoločnosť sa okrem investícií do nehnuteľností a IT orientuje aj na agropodnikanie, investície do pôdy, obnoviteľných zdrojov energie a do športových aktivít.

Pozícia si vyžaduje skúseného kandidáta, ktorého zodpovednosťou bude koordinovanie a riadenie všetkých investičných, materiálnych, finančných zdrojov spoločnosti.
Požadovaná prax na podobnej pozícii 5 rokov.

Plat

Základný plat min.
3 500 € v závislosti od skúseností kandidáta

Miesto

Bratislava

Pozícia

• Zodpovednosť za zverené projekty – projektový manažér (hands off), monitoring a reporting
• Reprezentácia spoločnosti na jednaniach
• Vedenie rokovaní s kľúčovými obchodnými partnermi, negociácia podmienok
• Komunikácia so zahraničnými finančnými inštitúciami a správcovskými spoločnosťami a fondami

Znalosti

• Microsoft Excel – expert
• Microsoft Power point – expert
• Anglický jazyk – expert
• Prehľad v oblasti finančníctva, bankovníctva, účtovníctva,
investovania
• Daňové a právne znalosti

Ostatné požiadavky

Silné riadiace, komunikačné, prezentačné a negociačné schopnosti,
strategické a koncepčné myslenie, schopnosť motivovať druhých,
schopnosť vnímania a hodnotenia príležitostí.

Nutnosť častého rozhodovania. Orientácia na výsledky.
Aktívny prístup, flexibilita, lojalita, schopnosť zvládať stres, schopnosť reagovať na zmeny.

Schopnosť projektového riadenia a vysoká miera samostatnosti,zodpovednosti, dôslednosti.

Popis pracovnej pozície nájdete TU